Využijte unikátní možnost prožít baroko všemi smysly do celé jeho hloubky a krásy. V Plzeňském kraji ho můžete díky jedinečnému projektu nejen vidět, ale i ochutnat, cítit a slyšet. A vězte, že je to zkušenost téměř nadpozemská. Přijeďte se o tom sami přesvědčit!

MARIÁNSKÁ TÝNICE Bývalé proboštství kláštera v Plasech s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie navrženým J. B. Santinim dnes funguje jako Muzeum a galerie severního Plzeňska a zejména ústřední místo projektu Západočeské baroko.

Mezi nejatraktivnější památky Plzeňského kraje patří jednoznačně velkolepé barokní stavby, které ve zdejším kraji zanechal stavitel Jan Blažej Santini-Aichel. Klášter Plasy nebo Kladruby vás ohromí velkolepostí i legendami opředenou historií. Ostatně, legendami opředený byl i další zdejší tvůrce Petr Brandl, jehož sochařský odkaz najdete na zámku Manětín. Avšak nejen zde, ale doslova v celém regionu můžete zažívat setkávání s barokem a kochat se takovými perlami, jako je jízdárna ve Světcích, klášter v Chotěšově či bývalé proboštství v Mariánské Týnici. Spiritualitu baroka můžete hledat také v rodišti sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích nebo v Klatovech, pevně spjatých s řádem jezuitů, jejichž heslo „Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě boží“ do značné míry baroko charakterizuje.

KLADRUBY Dominantou bývalého benediktinského kláštera založeného před 900 lety knížetem Vladislavem I. je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Druhou nejvýznamnější stavbou je budova Nového konventu od Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
MANĚTÍNHlavní sál je díky freskové výmalbě Julia Luxe považován za nejkrásnější místnost manětínského zámku.

ZÁPADOČESKÉ BAROKO

Baroko nebylo ve své době natolik temné, jak ho negativně popisovali obrozenci, a dnes to platí díky jeho znovuobjevování dvojnásob. Abyste měli možnost si baroko v tomto kraji prožít naplno, zrodil se díky Plzeňskému kraji projekt Západočeské baroko, který vám umožní díky speciálním programům poznávat a vychutnávat historické barokní dědictví ve všech jeho možných podobách. A to všemi smysly! Středobodem Západočeského baroka je Muzeum a galerie severního Plzeňska sídlící v barokním skvostu, v Mariánské Týnici. Kdybyste měli navštívit jen jedinou barokní památku na Plzeňsku, pak je to právě tato. Monumentální stavba umístěná v barokně utvořené krajině je jedinečným příkladem zmrtvýchvstání unikátní památky. Renovace a dostavba východního ambitu a tří rohových kaplí podle původních Santiniho plánů začala v létě 2017, a naplní tak tři sta let staré plány tohoto architekta. Mariánská Týnice je vyhledávané poutní místo regionu a zároveň i centrum Západočeského baroka pro veřejnost i badatele. Centrum zde pořádá pravidelné cykly přednášek Za poznáním baroka a zhlédnout zde můžete stálou expozici Baroko a jeho svět. Celý tento projekt se snaží představovat baroko jako období radosti a hojnosti. Na jeho webových stránkách je možné najít odborné informace k širokým podobám tohoto historického stylu, ať už se jedná o architekturu, malířství, sochařství, nebo podoby života v zámku i podzámčí. Najdete zde i recepty barokní kuchyně.

LETNÍ BAROKNÍ FESTIVAL

Přijeďte během letních měsíců na jedinečnou cestu do historie, která se jmenuje Letní barokní festival. Zažijete dobovou atmosféru, chutě, hudbu, zvyky či vůně. Hlavní lákadla festivalu tvoří deset barokních slavností ve význačných barokních lokalitách a po celé léto se konají v dalších místech kraje doprovodné akce – lokální koncerty a komponované programy, slavnosti v krajině, poutě, výstavy i dobové hostiny. Pokud ještě nemáte prázdninový čas nabitý k prasknutí, určitě si najděte chvíli pro některý z nabízených zážitků. Všude se zde totiž něco bude dít, od barokní jízdárny ve Světcích u Tachova na samém západě regionu přes Spálené Poříčí na jihozápadě až po obec Potvorov nebo Úterý na severu.

VSTŘÍC BAROKU, NA KOLE!

Součástí projektu Západočeské baroko jsou i nové tematické cyklotrasy na
severním Plzeňsku, pojmenované Baroko. Ty křižují malebnou krajinu a vezmou vás za památkami a stopami spojenými zejména s působením cisterciáckého kláštera v Plasích a rodu Lažanských z manětínského panství. Jednou z podstat baroka bylo formování krajiny. Barokně komponovaná krajina představuje propojování božích muk, kapliček, poutních kostelíků, zvonic i drobných soch s okolní přírodou. A to i na nejodlehlejších a nejméně očekávaných místech. Právě tak i v tomto kraji nejsou památky soustředěny jen v hlavních centrech, ale jsou rozptýleny do širokého okolí. K jejich poznání si zvolte jednu ze tří cyklotras, kdy každá
začíná a končí v Plasích: trasa Baroko 1 střídá cesty hlubokými lesy a volnou krajinou s náhorními plošinami. Baroko 2 funguje zejména jako spojnice mezi Plasy a Manětínem a Baroko 3 vám představí hospodářské statky a zázemí tehdejšího plaského opatství. Nezbývá tedy než popřát šťastné putování za magickým barokem, ať už se na ně vydáte v pedálech kola, nebo pěšky.

FOTO: Archiv Plzeňského kraje